Bilder

Pysselskåp
Filmrummet
Robot-och inspirationsskåp
Filmrummet
Skaparbibblan & textilrum
Verkstaden
Verkstad
Vår verkstad

Pysselplats

Skaparbibblan & textilrum

Bilder från teknikrummet på Makerspace
Laserskärare, 3d-skrivare och skärmaskin i Teknikrummet på Makerspace
Återvinningsmaterial samt tekniklådor för workshops och pedagogisk verksamhet
Vårt ”bokbord”, gjort av gallrade böcker från biblioteket

Pedagogiska lådor på Makerspace

Text och bild gjord i vår skärmaskin
Little bits – en av våra inspirationslådor
Ett hjärta på 3D-tv
Bilder på hjärtat från 3D-tv
Arduino
Arduino kopplat till datorn