Utlåning

Följande saker går att låna hem via bibliotekssystemet. Lånen fungerar precis som övriga bibliotekslån, det vill säga att låntagaren är ersättningsskyldig vid förkommet eller skadat material enligt inköpspris. Materialet syns i bibliotekskatalogen, men kan endast bokas av bibliotekspersonal.

Makerspace i bibliotekskatalogen