LilyPad

LilyPad

Vad: Inspirationslåda – LilyPad

Innehåll: Boken Sew electric av Leah Buechley & Kanjun Qui, koppartejp, electric paint, konduktiv tråd, exempellåda med 3 exempel, 3 batterihållare, 1 twinkle, 1 ftdi basic brakout, 1 buzzer, 1 tri color led, 1 tiny, konduktiv nål, 12 led, 1 simpleboard, 1 simplesnap, sladd.

Utlån: För pedagogisk verksamhet, utlån 1 vecka

Mer information: Programmeras i Arduino.

Länk till utlån