Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för makerspace.vaggeryd.se

Biblioteken i Vaggeryds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur makerspace.vaggeryd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

{Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.
/Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.}

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från makerspace.vaggeryd.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar.
Du kan kontakta oss på följande sätt:*
skicka e-post till makerspace@vaggeryd.se
ring 0393-678790

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Dålig färgkontrast på vissa rubriker
  • Avsaknad av alt-texter på vissa bilder
  • För liten text på vissa rubriker

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2023-02-01

 

Hur vi testat webbplatsen

{Vi har gjort en självskattning (intern testning) av makerspace.vaggeryd.se

Senaste bedömningen gjordes den 2022-12-02

[Granskningsmetod]

Webbplatsen publicerades den 2018-04-01

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-12-02.