Robotar och programmering

Robotar

Vi har flera robotar med olika kunskapsnivåer, flera av dem är kompatibla med Scratch, Python och Arduino.

 


Kubo

Kubo är en robot där programmeringen sker via chipplattor, som ett pussel. Ett bra sätt att lära sig programmering på. För den roboten behövs ingen surfplatta. Det medföljer chipplattor och en spelplan.

Länk till film om Kubo

 


Doc

Doc är en bra nybörjarrobot som man programmerar utan surfplatta. Den pratar svenska och har tre lägen att använda. Det medföljer också olika spelkort, programmeringskort samt en pusselmatta med två spelplaner.

Länk till film om roboten Doc

 


Arduino

På makerspace finns material för att kunna arbeta med Arduino som exempelvis med LittleBits eller med mBots. Det finns även en ”kom-igång”-låda med Arduinomaterial samt robotarmar som går att programmera med Arduino.

Det går också att programmera textil och kläder med LilyPad som är arduinobaserat.

Läs mer om LilyPad här

 


Ozobots

Enkla små robotar som du kan styra och progammera med vanliga tuschpennor. Finns appar till dem med.

Film om ozobots

 


Dash

En rolig robot att köra, spela in ändra färger eller programmera det. Programmeringen är enkel och appen berättar vad man ska göra.

Film om Dash

 


mBot

Går att programmera eller bara köra som en radiostyrd bil. Är arduinobaserat.

Film om mBot

(i början av filmen kommer de enklaste sätten att köra med dem)


Edison

Edison robot, robot du kan bygga på med lego. Enklast att programmera via dator, men funkar till iPad med. Smidiga då man kan variera programmeringen, från mycket enkel för små barn till mer avancerad.

Film om Edison

Blockprogrammering

Programmering med Python


Quirkbots

Sugrörsrobotar, roliga att bara bygga med eller lägga på en micodator och motor för att få dem att blinka och röra på sig. Quirkbot går bra att bygga och konstruera tillsammans med Strawbees och 4D-frames (se länken om Bygga).

Film om Quirkbot

Programmera quirkbot (webbläsaren chrome)


Sphero

Sphero är en appstyrd robot som kopplas till surfplatta via Bluetooth.
Styrs med Sphero Play appen (iOS och Android). Kan även programmeras i via appen Sphero Edu. I Sphero Edu kan roboten programmeras för att göra egna tricks, följa mönster eller styras med andra kommandon.
Roboten kan programmeras med Scratch, ett visuellt programmeringsspråk anpassat för de yngre. Läs mer: edu.sphero.com
Film om Sphero

Cubelets

Biblioteket har sex st Cubelets, vilket ger möjlighet att bygga många olika robotar och det krävs ingen programmering.De kan köra, lysa och reagera när via sensorer.

I stället för att programmera en Cubelet-robot, sätter man ihop de olika kuberna i olika kombinationer genom magnet och på så sätt får man en unik robot. Varje Cubelet har olika egenskaper.


Lego mindstorm / Lego spike

Vi har tre lego mindstorm. De går att programmera via dator eller surfplatta samt via programmet Scratch. Programmet för Lego mindstorm finns på en av datorerna på makerspace.

Film om Lego mindstorm

Vi har även en låda med Lego Spike som programmeras via en app på datorn.

Appen går att ladda hem via legoeducation.com/start eller användas på datorerna på makerspace.

Mer information om Lego Spike (använd webbläsaren Chrome)


Micro:bit

Micro:bit är en “mini-dator” (eller snarare mikrokontrollerkort). Den programmeras i en webbläsare med en vanlig dator eller via app i telefonen eller surfplatta. Det går även att programmera dem i programmet Scratch. Det går att köpa till delar för att bygga robotar, med mera.


BlueBot och Beebot

Bluebot och Beebot är golvrobotar. Beebot styrs enbart genom ryggens knappar. Bluebot har även  bluetooth, vilket innebär att den kan styras från en surfplatta eller en dator. Höljet är genomskinligt så att delarna inuti kan urskiljas. Robotarna kan svänga 90 grader


Rugged robot

Rugged Robot kan memorera upp till 256 steg och kan programmeras i tre olika hastigheter som gör att roboten kan ta sig an flera hinder. En sensor känner av hinder och gör så att roboten backar och roterar 45 grader. Den går att använda både ute och inne.

Programmeras via surfplatta.


Cue

Cue styrs med en app i surfplatta. Cue programmeras med blockprogrammering eller textbaserad JavaScriptkod, men går även att köra med ett enklare program där man kan få den att köra runt med en app på surfplattan, låta, lysa och spela in ljud.


mTiny

mTiny är en robot för skärmfri programmering i förskolan och lågstadiet. Roboten styrs med den medföljande läspennan som läser av programmeringsbrickorna och är enkel att använda.


iRoot

Root reagerar på hinder, ljus, färg och ljud samt kan programmeras att köra, rita, spela musik, klättra på whiteboards m.m. Roboten kan programmeras med enkel blockprogrammering (bilder), blockprogrammering (liknande scratch) och textprogrammering. Passar från 4 år.

Programmera roboten på dator via webbläsaren Chrome: code.irobot.com eller via appen iRobot coding


Glow and Go Bot

Roboten har enkla kontroller, tryck på pilknapparna för att välja en riktning. Roboten har olika ljudberoende på vart den ska gå och tre olika funktioner som man ställer in på undersidan beroende på vilken typ av programmering som ska göras. Passar att köra i ett mörkt rum eller på speglar då roboten lyser. Den är säker att använda från 10 månader, men passar även för äldre barn.