Posted in laserskärning, Uncategorized

Laserskärare

Du måste vara över 18 år för att få använda lasern på egen hand. Annars måste personal vara med. Du måste också ha fått en visning i hur lasern fungerar för att få använda den, det går att boka hos personalen.

Laserskäraren är en Full Spectrum Laser H-Series 20×12. Den kan användas till att skära eller bränna i material. Det går bra med såväl, trä, glas, vinyl (LP-skivor), kartong, mm. Prova gärna med de material som finns i Makerspace. Tänk på att gärna använda provbitar innan du skriver på det material som du har tänkt använda så du ser att maskinen är rätt inställd. Med laserskärare kan du gravera på material som kartong, trä, kork, glas, mm samt skära i kartong, trä, kork, plast, mm.

 

OBS!

Glöm inte att följa den manual som finns vid laserskäraren och ta det försiktigt vid val av material så att det inte är brandfarligt material som används. Det finns brandfilt vid maskinen samt brandsläckare precis i verkstaden till Makerspace. 

Lämna aldrig laserskäraren utan uppsikt. För att stanna programmet snabbt finns stoppknapp på skärmen, röd knapp på laserskäraren samt en röd stor knapp till höger om nyckeln.

När du är klar ska du:

 • Stänga av laserskäraren på den stora röda knappen.
 • Stänga av strömbrytaren som ligger bakom laserskäraren.
 • Stänga av datorn.
 • Ta ur nyckeln och lägga tillbaka den i nyckelskåpet.
 • Se till att cylindern till siktet står på laserskäraren
 • Eventuellt försiktigt dammsuga av laserskäraren.

Inställningar till Laserskäraren

 1. Ta fram nyckeln ur nyckelskåpet och starta lasern på väggen. Skulle du inte höra att fläkten startar kan den röda knappen till höger om nyckeln vara intryckt. Vrid då på den stora röda knappen tills den åker ut igen. Den fungerar som akut stopp-knapp om det skulle behövas.
Kontrollera att slangarna till vattnet är i vattnet under laserskäraren samt att vattennivån är mellan strecken. Meddela personal om den saknas vatten och använd INTE laserskäraren tills detta är åtgärdat.
 1. Lägg i materialet till laserskäraren och stäm av med cylindern (b) att lasersiktet är på rätt nivå. Du kan behöva justera siktet med den lilla skruven (a) som sitter på lasern. Är materialet mycket tunt kan du behöva lägga vikter (c) på materialet som håller det plant i maskinen.
 1. Stäng locket till laserskäraren.

 

 1. Sätt på strömmen på strömbrytaren bakom laserskäraren. Då ska kompressorn som står bakom laserskäraren starta.

 

 1. Om inte själva laserskäraren startar kan du behöva trycka upp den röda knappen med tre vita pilar på laserskäraren. Den fungerar också som nödstopp.


Funktioner på datorn

Programmet som används till laserskäraren heter Full spectrum laser retina engrave och  finns som genväg på startmenyn på datorn.

Programmet har tre flikar: raste engrave, vector cut och design view. Tänk på att alla material har unika egenskaper och därför är det bra att prova sig fram för vilka inställningar som passar för vilket material. Du ändrar storlek på din fil med hjälp av menyn till vänster vid gravering och vektorisering. Du kan också vända filen om. Storleken ändrar du på fyrkanten med fyra pilar på. Där ställer du in hur många procent du ska öka eller minska filen med. Exempelvis betyder 0.9 att du minskar filen till 90 %. Du kan även dra i filen för att minska den.

 1. Starta programmet och ha det öppet i bakgrunden, gå sedan till den filen du vill skriva ut.

Gravera/raster engrave

 1. Ska du gravera på något material kan du lägga din text och bild i exempelvis Word eller powerpoint.
 2. Välj sedan ”Skriv ut”. Laserskrivaren heter ”Full spectrum engineering…” och ska vara förinställd.
 3. Dokumentet skrivs inte ut, utan öppnas istället i programmet ”Full spectrum laser Retina engrave”.
 4. Vid gravering används fliken ”Raster engrave” samt menyn Raster properties till höger på skärmen. Du kan välja hur snabbt det ska brännas samt hur djupt. Ju djupare och saktare du väljer, desto mer markant och svartare blir själva bränningen. Svärta går också att ställa in på B/W Threshold. Allt ställs in i menyn till höger under ”Raster properties”.

 

Skära ut/vektorisera

 1. Om du ska skära i ett material behöver skrivaren kunna hitta ”skärlinjer” på din bild eller bokstäver. Börja med att ladda hem din fil till skrivbordet på datorn.
 2. Håll in vänster musknapp över din fil och dra den till ikonen på skrivbordet som heter ”släpp pixelbild på denna för att vektorisera. Då ska din bild öppnas som en .svg-fil. Klicka på utskriftsikonen för att öppna filen i ”Full spectrum”-programmet.
 3. Välj fliken Vector layers/cut för att skära ut i materialet. Desto djupare och saktare du bränner, desto skarpare blir skärningen. Alla inställningar görs i menyn ”Vector layers”.

Rita egen design

Om du endast ska skära ut exempelvis en fyrkant eller en cirkel, kan du använda design-fliken i programmet i ”Full spectrum”, du kan även använda det för att skapa egen design. När du är klar, klickar du på ”Render” till vänster i menyn för att öppna desginen i fliken för ”Vector cut”.


 

Koppla datorn till skrivaren

 1. För att nå skrivaren behöver du klicka på ”Connect” nere till vänster på skärmen. Fungerar inte det kan du behöva gå in i menyn längst upp på skärmen, välj”Hobby 20×12”, välj: ”Specify IP address for connection”, klicka på connect.

 

Klicka sedan på knappen med ett hus/AF på, på menyn på laserskäraren. Då börjar lasersiktet i startposition. När siktet har gått tillbaka i grundläge kan du åter ställa tillbaka det genom pilarna på laserskäraren eller på tangentbordet.
 1. När du har ställt in programmet och maskinen enligt manualen kan du klicka på bokstaven J för att förhandsgranska. Då ser du hur stor yta som kommer att användas på materialet och du kan se att det blir där du har tänkt dig.
 2. Klicka slutligen på G eller Go för att skriva ut. Skulle du ångra dig finns alltid pausknapp och stoppknapp längst upp på skärmen i programmet.

 

Pussel gjort i lasern