Posted in Uncategorized

Bibblans digitala ringklocka

Beskrivning

Enkel men fiffig för både personal och besökare. Den plingar istället i bibliotekariens mobiltelefon, så bibliotekarien kan nås på språng även i bibblans mest avlägsna rum. (Den vanliga ringklockan finns kvar, lämplig som den ju är när bibliotekarien är inom syn/hörhåll.)

Underlättande förkunskaper

  • lite programmering – det går dock att använda vår kod, med bara små modifieringar
  • lite fingerfärdighet – för elektronik-pet och låd–tillverkning

Övrig nödvändig utrustning

  • sändare: Windows-dator – lämpligtvis personaldiskens
  • mottagare: mobiltelefon (el. surfplatta, etc.) – Android eller iPhone

Kostnad

under 300:-

Teknisk översikt

Obs.: Detta är hur vi gjorde, men det finns ju alltid varianter i detaljer, delar och helhet, som också kan funka!

Länkar

AutoHotkey
Pushover
cURL

instruktioner för delarna

Skicka push-notiser från en dator

Vi valde en plattform som heter Pushover. Registrering kostade bara 5 dollar per operativsystem (IOS, Android, Windows) i engångssumma.Det hela funkar genom att man skickar ett minimalt internet-anrop till Pushovers server-adress, med några parametrar som identifierar din sändare och mottagare, och meddelandets innehåll. Servern skickar då ut din push-notis, som plingar in i dina mottagar-enheter några sekunder senare.

Inställningar för push-notis-servern

Några saker behöver göras via Pushovers webbaserade kontrollpanel:

  • registrera en egen ”app”. Resultatet blir en kort textsträng som identifierar din sändare. Den används, tillsammans med din användar-textsträng, i web-anropet.
  • installera Pushover-appen på mottagar-enheten, i vårt fall en mobiltelefon. Appen ligger i bakgrunden och tar emot push-notiserna.
  • registrera mottagar-enheter. Varje enhet får ett namn, och kan specificeras i web-anropet. Valfritt antal mottagar-enheter kan registreras. Även om bara en mottagare behövs, som i vårt fall, så kan det t.ex. vara smidigt att ha en telefon eller surfplatta som test-mottagare under utvecklingsfasen. Sen byter man bara mottagar-textsträng i anropet när det hela fungerar för ”skarpt” bruk.

Ta emot signaler på datorn

AutoHotkey är ett mycket användbart gratisprogram för Windows, som låter dig skriva egna sekvenser som körs vid tangenttryck, musstyrning m.m. Det kan användas till att skapa snabbkommandon, att ”byta plats” på tangenter, och mycket annat fiffigt.

AutoHotkey lägger sig som en osynlig tolk och snappar upp alla insignaler, och kör i sin tur respektive procedur i ditt program. Det kan styra fönster, köra program, ta emot och skicka meddelanden m.m. Själva kodspråket är relativt kompakt och lätt att lära sig.

Skicka en ”tryck”-signal till datorn

I princip skulle vi kunna låta en vanlig tangent på ett tangentbord vara tryckknappen, men vi behövde ju bara en enda, och ville ha en så kompakt grej som möjligt. Vi tog därför ut kretskortet ur ett billigt tangentbord, för att kunna bygga in i en egen låda, och att koppla till en tryckknapp.

Plocka ut tangentbordets kretskort

De flesta billiga tangentbord är ganska enkla att ta isär, och har likartat innanmäte. Tangenterna sitter som på två tunna rutnät – om än lite ihopvecklade – ovanpå varann. Ofta är de simpla genomskinliga plast-ark med tryckta kretsslingor.Varje tangent är sen helt enkelt en strömbrytare: när den trycks ner, sluts kretsen mellan de två lagren i just dess punkt. Resultatet blir att kretskortet tar emot en kombination, ungefär som ett nummer. Det omvandlas till en tangent-nummerkod, som skickas till datorn. I vårt fall via vanlig USB-kabel.

Välja och få ut rätt tangentsignal

En bonus är att vi ”på köpet” kan använda de inbyggda lysdioderna för Caps-lock, Num-lock och Scroll-lock som visuell tryck-bekräftelse. Vi valde därför helt fräckt att ”stjäla” Scroll-lock-signalen som vår tangent – eftersom ingen någonsin använder den…Men hur genererar vi då denna, utan tangentbords-krets-rutnäten? Som tur är sitter start- och slut-punkterna uppradade längs ner på kretskortet, som ett pytte-piano.Autohotkey har ett statusfönster som listar inkommande koder på lågnivå; det nås genom högerklick på ikonen + Open. Efter ett tags trägen trial-and-error-testning av kombinationer med testsladd direkt på koppar-ytorna, och koll i AutoHotkeys fönster, så hittar vi Scroll-Lock.Vi markerar de två punkterna, och fäster där två sladdändar genom lödning. Dessa ansluts till tryckknappen, av ”arkadspels-typ”, inköpt billigt på Kjell & Co.

Anropa push-notis-servern

Nu behöver vi bara fixa så att Autohotkey, vid registrerad tryckning, kan skicka det lilla web-anropet till Pushover-servern. Funktionen finns inte inbyggd, men Autohotkey kan köra andra program – vilka som helst. Vi valde programmet cURL som är kompakt, pålitligt och gratis. Resultatet: varje gång Autohotkey registrerar en tryckning, så engångskör det cURL som ett Windows-kommando-program, utan synligt fönster. Det går sekundsnabbt.

Tillverka ringklockans låda

Framsidan gjorde vi i Inkscape och skrev ut.
Till själva lådan tog vi en tidskriftshållare av plast och stoppade in i laserskäraren. Ett hål för tryckknappen, ett hål i botten för att komma åt, och ett hål bak för kabeln.

Köra det hela

För att testköra är det bara att ansluta ringklockans USB-kabel och invänta att Windows ”installerat den” – som ett vanligt tangentbord, eftersom kretskortet känns igen som det. Starta sen ditt AutoHotkey-program, ha mottagar-enheten bredvid, tryck och invänta push-notisen.Slutligen: genom att lägga programmet i Windows’ autostart-mapp, så vet vi att det alltid körs, även om datorn skulle startas om.