Posted in Uncategorized

Skärmaskin/Silhouette cameo

I skärmaskinen kan du skära, rita och performera olika material som papper, tapet, vinyl, textiltryck, mm. Till skärmaskinen används programmet Silhouette studio som är gratis att ladda hem. Programmet finns på Makerspaces datorer. Vi har en silhouette cameo i Skillingaryd och en Silhouette cameo plus i Vaggeryd.

 

Silhouette cameo plus

Skärmaskinen

 

Kom igång

 • Rutmönstret som ses i bakgrunden av dokumentet motsvaras av den plastyta som man sedan skär på. Den kan användas för att se hur stor yta som används och vart mallen ska placeras.
 • Skärmaskinen kan även rita mönster, skära i flera material samtidigt, scanna in egna bilder, mm.
 • Du har en meny till vänster där du kan välja att rita, skriva, lägga in geometriska former, mm. För att enkelt komma igång med programmet finns i menyn ett bibliotek med hundratalet mallar att välja på (Arkiv – bibliotek). Dessa kan kombineras, justera storlek samt läggas ihop eller kombineras med text.
 • Tryck på bilden du vill ha så flyttas den till pappret. Du kan ändra storlek och flytta på bilderna med musen.

 

Använda egna bilder

 • Det går att ta egna bilder från andra dokument och skära ut. Tänk då på att du måste lägga in egna skärinställningar på bilden så att programmet vet vart den ska skära. Det gör du genom att använda verktyget ”Kalkylera” som ser ut som en fjäril i menyn till höger.
 • Välj en bild genom att klistra in den i ett tomt dokument eller klicka på Fil – öppna i menyn.
 • Välj ”kalkylera” – välj kalkyleringsområde och dra över bilden genom att hålla ner vänster musknapp. Då får du upp en meny med olika val av kalkylering.

Testa dig fram. Vill du se hur den kommer att skära går det alltid att klicka på ”Skicka” uppe till höger på skärmen. Då ser du en kant runt det som kommer att skäras/skissas.

Skriva text

För att skriva en text tryck på A:et i vänsterkanten. Tryck sedan på mitten av pappret. För att byta textsnitt eller storlek görs samma som i Word. Storleken kan ändras genom att dra i ena kanten av rutan runt bokstäverna.

Bilden nedan visar att maskinen kommer att skriva Bibliotek då texten är blåmarkerad och alltså kommer att använda verktyget vid blåa cirkeln. Det gäller förstås då att i maskinen sätta i en penna vid blåa cirkeln. Den röda rutan kommer att skäras ut då det röda verktyget är inställt på skärning.

 

På bilden nedan syns kniven vid den röda cirkeln till vänster och en lila penna vid den blåa cirkeln till höger. Det går att både skära och rita med maskinen.

 

Skärinställningar

 • När du är klar med inställningarna kan du markera allt material och gruppera/sätta samman materialet. Ibland fungerar inte detta/önskas inte, i så fall kan du gå till skärinställningar och ändra inställningar där istället. Till exempel om du vill skära eller performera runt kanter, mm.
 • I skärinställningarna gör du alla inställningar för det material du kommer att använda. Du väljer också vilket blad som ska användas vid skärning. Vi rekommenderar att du börjar med att välja automatisk där det från början står spärrblad, så kan maskinen själv ställa in sig. För att få fram menyn för spärrblad klickar du en gång extra på det Materialtyp du valt att använda.
 • Prova gärna med testmaterial om du är osäker på inställningarna. Vi rekommenderar också alltid att du ”testskär”. I det läget kommer maskinen att provskära en triangel på ca 1 cm uppe i vänstra hörnet på materialet för att prova inställningarna utan att allt material riskerar bli förstört.

 

Ladda maskinen

Skärmaskinen
 • Tryck på ON/OFF knappen på högra sidan av maskinen och öppna luckan.
 • Bakom maskinen finns en plastlåda där du finner ett tjockt rutat plastark som som ser likadant ut som ditt på datorn. Det är klistrigt på ena sidan för att få ditt material att ligga still medan maskinen arbetar
 • När du har ditt underlag (plasten) ska du ta en av rullarna till vänster på en hylla. Lägg rullpapperet på plasten med den blanka (fina) sidan upp.
 • På designen i datorn kan du räkna antalet rutor du använder och därmed mäta med plasten som du har och klippa rätt storlek på rullen.
 • På plasten finns en pil. Den ska vara vänt åt samma håll som på datorn dvs upp och ska in först i maskinen. Placera plasten med pilen uppåt i maskinen.Högerkanten av plasten ska vara intill de blåa pilarna inuti maskinen.
 • Tryck ladda på displayen

 


Trycka på textil

Du kan även använda skärmaskinen för att göra textiltryck. Gör som ovan, men använd material för textiltryck istället. OBS! Tänk på att dina bilder/texter då måste vara spegelvända när du trycker på tyg.

OBS!
Vi rekommenderar att du läser igenom avsnittet för säkerhetsintruktioner  i manualen för pressen innan du börjar. Kontrollera att det material du använder passar sig för den textilen du ska ha. Allt material är olika vad gäller vilken textil det går att använda på, vilket gradantal du ska pressa, hur hårt pressen ska ta, om du ska lossa plasten när det är varmt eller kallt, tvättråd, mm.

 

Pressen sätts på via timerna i väggen samt on-knappen på baksidan. Timern varar i 30 minuter. Glöm inte att stänga av den när du är klar!

Allmänna tips

 • För att använda pressen skär du först ut det du vill trycka i skärmaskinen – spegelvänt. Du ska skär ut med den blanka sidan nedåt.
 • Därefter tar du bort det du INTE vill trycka från den blanka plasten så att endast din bild/text finns kvar.
 • Lägg ditt tryck på det material du ska använda med plasten uppåt i pressen.
 • Lägg ett skyddande material över så inte plasten fastnar i pressen som exempelvis bakplåtspapper.
 • Ställ in rätt temperatur på pressen samt hur lång tid det ska pressas. All information ska finnas på respektive textil-vinyl.

Temperatur och tid

 • Tryck på MODE knappen på kontrollpanelen.
 • Knapparna SET och TEMP finns bredvid displayen, när de lyser visar de pressens temperatur.
 • För att höja eller sänka temperaturen använd (-) och (+). Temperaturen kan vara mellan 96°C och 221°C.
 • För att ändra tiden trycker du återigen på MODE. Därmed kommer SET och TIME lamporna lysa. Du ändrar sedan tiden genom att trycka på (-) eller (+). Tiden kan sättas mellan 1 och 999 sekunder.
 • För att lämna inställningarna till tiden trycker du återigen på MODE. Lampan till vänster om displayen kommer att släckas. Den nuvarande temperaturen kommer att visas på displayen och maskinen börjar värmas. Det tar ca 12 minuter för pressen att värmas till 150°C. du kan ha pressen öppen eller stängd medan den värms upp.

Kom ihåg : Så länge som någon av lamporna lyser bredvid displayen är maskinen på inställningar och kommer inte att värmas upp.

 

Justera trycket

 • Du kan justera trycket med ratten som är lokaliserat i mitten av värmeplattorna. Visas nedan på bild.
 • Justera trycket genom att vrida ratten klockvis för att stärka trycket och andra hållet för att minska trycket.

Kom ihåg: Justera trycket med tyget liggande i den stängda pressen.

 

Trycka

 • Värm upp: Det tar ca 12 minuter att nå 150°C.
 • När pressen har rätt temperatur kan du lägga materialet i pressen med bakplåtspapper eller liknande över. Se till att ställ in trycket på pressen
 • Sänk den övre plattan ner till bottenplattan. Detta startar automatiskt timern.
 • Displayen visar när den övre plattan ska lyftas. Sedan kommer timern automatiskt nollställas så att du kan fortsätta pressa.
 • 96°C är den lägsta temperaturen som kan användas. 221°C är den högsta temperaturen som kan användas.
 • Plocka bort den övertäckande plastbiten vid värme eller när det svalnat, beroende på vad det står på textilvinylen.